1906-1950. Artistul la tinerețe

copilăria, anii de studii, anii de debut

1950-1976. Artistul la maturitate

marile teme ale creației: portretul, țăranii; primele călătorii peste hotare, primele vizite în mari muzee

1976-1997. Artistul la senectute

obsesiile picturii de bătrânețe: regele nebun, spaima, pietà