1950-1976. Artistul la maturitate

marile teme ale creației: portretul, țăranii; primele călătorii peste hotare, primele vizite în mari muzee