Grafică. Teme, tehnici, cele mai importante lucrări

Teme

Portrete

Autoportrete

Peisaje

Naturi statice

Scene de gen

Nuduri

Schițe și imagini șarjate

Tehnici

Beiț

Cărbune

Creion

Guașe și tempera

Pastel de ulei

Tuș

Cele mai importante lucrări

Pictură. Teme, tehnici, cele mai importante lucrări

Teme

Portrete

Autoportrete

Peisaje

Naturi statice

Scene de gen

Nuduri

Eboșe, schițe și studii

Tehnici

Ulei (pensule și cuțit)

Cele mai importante lucrări